Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
 1. Széllel táplálkozik Efraim és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Assirussal és Égyiptomba visznek olajat.
  Hós. 5,13., Hós. 7,11., Hós. 8,7., Hós. 8,9., Hós. 8,10., 2 Kir. 15,19., 2 Kir. 15,20.
 2. Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg néki.
  Hós. 5,10., Hós. 5,13., Hós. 8,14.
 3. Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel.
  1 Móz. 25,26., 1 Móz. 32,24., 1 Móz. 32,28.
 4. Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. Béthelben találta meg őt, és ott beszélt velünk.
  1 Móz. 32,24., 1 Móz. 32,28., 1 Móz. 28,11., 1 Móz. 28,15., 1 Móz. 35,7., 1 Móz. 35,15.
 5. Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve.
 6. Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.
 7. Kanaánita ő! Hamis mértékek vannak kezében; szeret mást megcsalni.
  Ámós. 8,5., Ámós. 8,6.
 8. És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn volna!
  Ámós. 6,13.
 9. De én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged; mint az ünneplés napjain.
  Hós. 13,4., 2 Móz. 3,13., 2 Móz. 3,14.
 10. Mert én szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által.
 11. Ha Gileád a gonoszság városa, bizony semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel áldoznak; de oltáraik is olyanokká lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin.
  Hós. 5,6.
 12. Jákób Aram földére bujdosott, és egy asszonyért szolgált az Izráel, és egy asszonyért pásztorkodott.
  1 Móz. 27,43., 1 Móz. 28,10., 1 Móz. 29,15., 1 Móz. 29,18.
 13. És próféta által hozta fel az Úr Izráelt Égyiptomból, és próféta által tartatott meg.
  2 Móz. 3,10., 5 Móz. 29,5.
 14. Gonoszul ingerelte Efraim az Istent; de rajta szárasztja a sok vért, és gyalázatosságát megfizeti néki az ő Ura.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel