Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

JÓB KÖNYVE
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
 1. Még mindig csúfot űznek belőlem! Szemem az ő patvarkodásuk között virraszt.
  5 Móz. 29,4.
 2. Kezest magadnál rendelj, kérlek, nékem; különben ki csap velem kezet?
 3. Minthogy az ő szívöket elzártad az értelem elől, azért nem is magasztalhatod fel őket.
  Jób. 32,22.
 4. A ki prédává juttatja barátait, annak fiainak szemei elfogyatkoznak.
 5. Példabeszéddé tőn engem a népek előtt, és ijesztővé lettem előttök.
 6. A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint az árnyék.
 7. Elálmélkodnak ezen a becsületesek, és az ártatlan a képmutató ellen támad.
 8. Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.
 9. Nosza hát, térjetek ide mindnyájan; jőjjetek, kérlek, úgy sem találok bölcset köztetek.
 10. Napjaim elmulának, szívemnek kincsei: terveim meghiusulának.
 11. Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csakhamar sötétséggé lesz.
 12. Ha reménykedem is, a sír már az én házam, a sötétségben vetettem az én ágyamat.
 13. A sírnak mondom: Te vagy az én atyám; a férgeknek pedig: Ti vagytok az én anyám és néném.
  Jób. 1,21.
 14. Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
 15. Leszáll az majd a sír üregébe, velem együtt nyugoszik a porban.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel