Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Keresés a Szent Biblia szövegébenKeresett szöveg:
 
______________
 
Hol keressünk?
 
 az Egész Szent Írásban
 az Ótestamentomban
 az Újtestamentomban
 csak egy könyvben:
 

 
______________
 
Ékezetes karakterek helyettesítése
 
 nincs helyettesítés
 repülő ékezetes helyettesítés
 betűegyesítéses helyettesítés
 
______________
 
Kisbetűk és nagybetűk különbözősége
 
 a kisbetűk és nagybetűk azonosak
 a kisbetűk és nagybetűk különböznek
 
______________
 

 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel