Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

ZSOLTÁROK KÖNYVE
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
 1. Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.
  Zsolt. 18,24., Zsolt. 18,25.
 2. Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.
  Zsolt. 139,23.
 3. Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek.
  Zsolt. 11,5., 1 Kir. 14,8.
 4. Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.
  Zsolt. 1,1., Jób. 31,5.
 5. Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.
  Zsolt. 101,7., Zsolt. 101,8.
 6. Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram!
  5 Móz. 21,6., 5 Móz. 21,7., Zsolt. 27,6.
 7. Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.
 8. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.
  Zsolt. 42,23., Zsolt. 27,4., 2 Sám. 6,1., 2 Sám. 6,7.
 9. Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé.
  Zsolt. 5,6., Zsolt. 5,7., Zsolt. 11,5.
 10. A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel.
 11. Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.
  Zsolt. 26,3., Zsolt. 26,6.
 12. Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.
  Zsolt. 1,1., Zsolt. 1,2., Zsolt. 18,22., Zsolt. 18,23.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel