Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

ZSOLTÁROK KÖNYVE
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
 1. Asáf zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig.
  Józs. 22,22.
 2. A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.
  Zsolt. 132,13., Zsolt. 132,14., Zsolt. 110,2.
 3. Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél.
  Ésa. 35,4.
 4. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét:
  Ésa. 1,2., 2 Móz. 19,5., 2 Móz. 19,6.
 5. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erősítik szövetségemet!
  2 Móz. 24,3., 2 Móz. 24,6., 2 Móz. 24,8.
 6. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten biró. Szela.
  Zsolt. 89,6.
 7. Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; Isten vagyok én, a te Istened.
  5 Móz. 4,6., 5 Móz. 29,13., 5 Móz. 29,15., 2 Móz. 19,5., 2 Móz. 20,2., 2 Sám. 7,23., 2 Sám. 7,24.
 8. Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égőáldozataid szüntelen előttem vannak.
 9. De nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból;
  Ésa. 66,2., Ésa. 66,4.
 10. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.
  Zsolt. 8,8., Zsolt. 8,9.
 11. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam.
 12. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.
  2 Móz. 19,5., Zsolt. 24,1.
 13. Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é?
 14. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
  Zsolt. 116,13., Zsolt. 116,14.
 15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
  Jób. 22,27., Zsolt. 18,1., Zsolt. 18,2.
 16. A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?
 17. Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet!
  Zsolt. 50,18., Zsolt. 50,20.
 18. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök.
 19. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző.
 20. Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod.
 21. Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat.
  5 Móz. 29,19., 5 Móz. 29,20.
 22. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül:
  Zsolt. 78,11., Malak. 4,1., Malak. 4,3.
 23. A ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
  Zsolt. 18,20., Zsolt. 18,27.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel