Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

ZSOLTÁROK KÖNYVE
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
 1. Zsoltár, ének szombat napra.
 2. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!
  Zsolt. 91,14., Zsolt. 147,1.
 3. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.
  Zsolt. 59,17.
 4. Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel.
 5. Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem.
 6. Mely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid!
  Zsolt. 8,2., Zsolt. 104,24., Zsolt. 139,6.
 7. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt:
 8. Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elveszszenek ők;
  Zsolt. 37,2., Zsolt. 37,9., Zsolt. 37,10., Zsolt. 73,4., Zsolt. 73,18., Zsolt. 73,20.
 9. Te pedig Uram, magasságos vagy örökké!
 10. Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők!
  Zsolt. 5,5., Zsolt. 5,7.
 11. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.
  Zsolt. 18,3., 1 Sám. 16,13.
 12. És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem.
  Zsolt. 54,9., Zsolt. 59,10.
 13. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.
  Hós. 14,6.
 14. Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.
  Zsolt. 52,10.
 15. Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
 16. Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
  Zsolt. 89,9.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
 
 


 
A Szent Biblia könyvei
 
Ótestamentom
1Móz | 2Móz | 3Móz | 4Móz | 5Móz | Józs | Bir | Ruth | 1Sám | 2Sám
1Kir | 2Kir | 1Krón | 2Krón | Ezsd | Neh | Eszt | Jób | Zsolt | Péld
Préd | Én | Ésa | Jer | Sir | Ezék | Dán | Hós | Jóel | Ámós | Abd
Jón | Mik | Náh | Hab | Sof | Agg | Zak | Mal
 
Újtestamentom
Mt | Mk | Lk | Jn | Cs | Róm | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol
1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Filem | Zsid | Jak | 1Pt | 2Pt
1Jn | 2Jn | 3Jn | Júd | Jel